Kněží působící v Ostrožské Lhotě

Seznam kněží, kaplanů a jáhnů působících ve farnosti

P. Jan Kratochvíla - 1766 - 1773

P. Jiří Sekora - 1773 - 1783

P. Jan Radunský - 1783 - 1790

P. Jan Hanzely - 1790 - 1817

P. Martin Horvath - 1818 - 1822

P. Alois Pauspertl - 1823 - 1826

P. František Kunčík - 1826 - 1840

P. Josef Ptáček - 1840 - 1851

P. Karel Ostrčil - 1851 - 1870

P. František Teplíček - leden 1871

P. Jan Křivka - leden 1871 - 1872

P. František David - 1872 - 1876

P. František Martilík - 1876 - 1879

P. František Mura - 1879 - 1. 1. 1892 úmrtí, pohřben v Ostr. Lhotě

P. Theodor Augustin - leden 1892 - červen 1892

P. Jan Kolomazník - 1892 - 1905

P. Antonín Man - 1905 - 19. 7. 1919 úmrtí, pohřben v Ostr. Lhotě (za jeho působení byl postaven nynější chrám)

P. Bohumil Navrátil 1919 - 1920

P. Dr. Rudolf Šimon - 1920 - leden 1932

P. Josef Vavřík - leden 1932 - červen 1932

P. Josef Kocian - 1932 - 6. 2. 1944 úmrtí, pohřben v Ostr. Lhotě

P. Alois Lička - únor 1944 – červenec 1944

P. Josef Kocian - 1944 - 17. 4. 1956 úmrtí, pohřben v Ostr. Lhotě

P. Jan Petrucha - 1956

P. František Javor - 1956 - 1973

P. Josef Zimčík - 1973 - 1975

P. Alois Jemelka - 1975 - 16. 3. 1988 úmrtí, pohřben v Přerově

P. Antonín Kupka - březen 1988 – říjen 1988 (exkurendo z O. N. Vsi)

P. Josef Piatrik - 1988 - 1992

P. Jaroslav Sládek - 1992 - 2001 (exkurendo z O. N. Vsi)

P. Jaroslav Kapuš - 2001 - 2004 (exkurendo z Hluku)

P. Aleš Vrzala - kaplan v Hluku - 2001 - 2003

František Urban – jáhen v Hluku – 2003 – 2004

P. Petr Krajčovič - červenec 2004 – únor 2005 (exkurendo z O. N. Vsi)

P. Miroslav Reif – únor 2005 - dosud (farář Ostrožské Lhoty)Dodatek:

P. Jan Žaluda - farář v Uh. Ostrohu - březen 1988 - říjen 1988
(po smrti P. Jemelky spolu s P. Antonínem Kupkou (vypomáhal mu) vyučovali náboženství a střídali se ve sloužení mší svatých)

P. Antonín Dominik - červen 1994 - 25. 11. 2004 úmrtí, pohřben v Ostr. Lhotě (kněz ve "výslužbě", rodák, který se přestěhoval na faru do Ostrožské Lhoty a ze všech sil vypomáhal kněžím působícím ve farnosti)

Milan Palkovič - jáhen v Uh. Hradišti - školní rok 2000-2001
(vyučoval náboženství, aktivně se účastnil nejen nedělních bohoslužeb a zapojoval se do duchovního života farnosti)

P. Miroslav Bachan - rodák z farnosti, díky nemoci nemohl působit v pastroraci tak, jak by si přál, proto podstatnou část, nejen jáhenského a kněžskoho života, prožil v rodné farnosti, kde se snažil pracovat a "vyorat svou brázdu" na duchovním poli


Vysvětlivky:

administrátor exkurendo (lat.) - označení pro kněze, kerý je pověřený duchovní správou i jiné než domovské farnosti (farnosti, ve které nebydlí)