Pořad bohoslužeb v dubnu 2012

1.4.2012 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00 hZa farníky
2.4.2012 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za zemřelého Jana Vaňka, manželku, děti a duše v očistci
3.4.2012 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
4.4.2012 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku a živou i zemřelou rodinu
5.4.2012 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK18.00 h OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU
6.4.2012 pátek VELKÝ PÁTEK18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
7.4.2012 sobota BÍLÁ SOBOTA20.00 h OBŘADY VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
8.4.2012 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9.00 hZa farníky
9.4.2012 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM9.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
10.4.2012 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
11.4.2012 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Annu Kaucovu, manžela, dceru, zetě a dar zdraví
12.4.2012 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a celou živou i zemřelou rodinu
13.4.2012 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
14.4.2012 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM10.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.4.2012 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 hZa farníky
16.4.2012 pondělí Výroční den narození papeže Benedikta XVI.18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.4.2012 úterý     mše sv. nebude
18.4.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Františka a Anežku Machovy, živou i zemřelou rodinu
19.4.2012 čtvrtek VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.18.00 h Za zemřelou Barboru Štěrbovu, manžela, jejich rodiče a děti
20.4.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Antonína Maluše, dva syny a zetě
21.4.2012 sobota Připomínka sv. Anselma, biskupa a učitele církve18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Kostrůnkovu, Žajdlíkovu a ochranu Panny Marie
22.4.2012 neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 hZa farníky
23.4.2012 pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.4.2012 úterý Připomínka sv. Jiří, mučedníka a připomínka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
25.4.2012 středa Svátek sv. Marka, evangelisty18.00 h Za zemřelého Jiřího Hladkého a jeho rodiče
26.4.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Vojtěcha Páče, manželku, syna Bohuslava, zetě a duše v očistci
27.4.2012 pátek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Františka Turčinovy a Vavřince a Anežku Maluškovy, jejich rodiče a živou i zemřelou rodinu
28.4.2012 sobota Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze18.00 h Na úmysl dárce
29.4.2012 neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 hZa farníky
30.4.2012 pondělí Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka