Pořad bohoslužeb v prosinci 2023

  1.12.2023 pátek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  2.12.2023 sobota Vigilie „za počatý lidský život“18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.12.2023 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  4.12.2023 pondělíPřipomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, Kostrůnkovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví
  5.12.2023 úterý     mše sv. nebude
  6.12.2023 středa Připomínka sv. Mikuláše, biskupa6.45 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.12.2023 čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Ludmilu Bezděkovu, manžela a dvoje rodiče
  8.12.2023 pátekSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.12.2023 sobota Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina18.00 h Za Marii Vaštíkovu, syna Bohumila a celou živou i zemřelou rodinu
  10.12.2023 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  11.12.2023 pondělí Připomínka sv. Damasa I., papeže Adorační den farnosti 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  12.12.2023 úterýPřipomínka Panny Marie Guadalupské   mše sv. nebude
  13.12.2023 středa Památka sv. Lucie, panny a mučednice 6.45 h Za zemřelou Františku Reifovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  14.12.2023 čtvrtek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, dvoje zemřelé rodiče, Františku Žadjlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
  15.12.2023 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a celou živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  16.12.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Boženu Zlámalovu, manžela, dceru, vnučku, vnuka a živou i zemřelou rodinu
  17.12.2023 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ Výroční den narození papeže Františka9.00 h Za farníky
  18.12.2023 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  19.12.2023 úterý     mše sv. nebude
  20.12.2023 středa   6.45 h Na úmysl dárce
  21.12.2023 čtvrtek Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve18.00 h Na úmysl dárce
  22.12.2023 pátek   18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
  23.12.2023 sobota3. NEDĚLE ADVENTNÍ18.00 h Na úmysl dárce
  24.12.2023 neděle ráno mše sv. nebude
  Doba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
  22.00 h Za dobrodince
  25.12.2023 pondělí Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  26.12.2023 úterý Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.00 h Za mládence z farnosti
  27.12.2023 středa Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty18.00 h Za zemřelého Vladislava Žajdlíka, zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  28.12.2023 čtvrtek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.12.2023 pátekPřipomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelou Žofii Drexlerovu, manžela, rodiče a živou i zemřelou rodinu
  30.12.2023 sobota   18.00 h Za rodiče Vlkovy, dva syny, rodiče Tvrdíkovy, celou živou i zemřelou rodinu Vlkovu a dar zdraví
  31.12.2023 neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 9.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní uplynulého roku