Oznamy pro farnost 05.11.2023

31.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Všichni jste zváni na děkovnou bohoslužbu u příležitosti 41. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka, našeho rodáka, která se koná toto úterý 7. 11. 2023 v 16.00 h. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze olomoucké. Při mši svaté poděkujeme za příkladný život služebníka Božího a odkaz P.Antonína Šuránka. Následuje krátká adorace. Doc. PhDr. Jitka Jonová, církevní historička, promluví o P. Šuránkovi v kontextu doby, ve které žil. Setkání zakončíme u hrobu P. A. Šuránka na místím hřbitově.

Zveme vás na tradiční dušičkový prodej knih a kalendářů, který proběhne v Pastoračním domě.

Stojanovo gymnázium Velehrad zve mládež na setkání: Pojďme společně oslavit 37. světový den mládeže spolu s děkanáty Uherský Brod a Veselí nad Moravou. Setkání se koná NA VELEHRADĚ 17. – 18. listopadu 2023. Doporučuji zvláště našim biřmovancům. Přihlásit se můžete na Stojanově gymnáziu Velehrad. CENA: 200 (PÁ+SO), 150 (SO) – oběd v ceně (řízek + šťouchané brambory, vývar).

Tuto neděli se koná sbírka na ARCIDIECÉZNÍ CHARITU.