Oznamy pro farnost 11.11.2023

31.neděle v mezidobí

V pátek nebude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Stojanovo gymnázium, Velehrad zve žáky základních škol a jejich rodiny i přátele na dny otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 24. 11 od 14.00 do 18.00 a v sobotu 25. listopadu od 8.00 do 12.00. Přijďte se podívat na prostory školy, setkat se s žáky i pedagogy gymnázia.

Při sbírce na ARCIDIECÉZNÍ CHARITU minulou neděli se vybralo 14 686,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli 19. listopadu se koná sbírka na sdělovací prostředky.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se zapojili do přípravy připomínky 41. výročí úmrtí služebníka Božího P.Antonína ŠURÁNKA minulé úterý.