Oznamy pro farnost 19.11.2023

31.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na KŘESŤANSKÁ MEDIA.

Příští neděli na Ježíše Krista Krále se koná po mši svaté před Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Chtěl bych vás upozornit na časopis RODINNÝ ŽIVOT. V předsíni kostela si můžete rozebrat několik kusů na ukázku. Nebude-li dost objednatelů, tento časopis pro rodinu zanikne.