Kalendář 2024

BŘEZEN

01.03.2024 - 03.03.2024pátek - neděleNárodní týden manželství na Antonínku
01.03.2024pátekPrvní pátek v měsíci
01.03.2024pátekNávštěva nemocných
01.03.2024pátekZkouška scholičky
01.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
01.03.2024 - 03.03.2024pátek - nedělePostní duchovní obnova (Matice svatoantonínská)
03.03.2024neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ
03.03.2024nedělePředstavení dětí, které v naší farnosti přistoupí k prvnímu svatému přijímání
03.03.2024neděle Křížová cesta (muži)
03.03.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.03.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
08.03.2024pátekZkouška scholičky
08.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.03.2024sobotaDuchovní obnova pro ženy (Uherské Hradiště)
10.03.2024neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ
03.03.2024neděle Křížová cesta
10.03.2024neděleBeseda Lhoťan Antonín Šuránek
12.03.2024úterýVýroční den zvolení papeže Františka
15.03.2024pátekZkouška scholičky
15.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.03.2024neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ
17.03.2024neděle Křížová cesta
17.03.2024neděle Křížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)
17.03.2024neděle Svatojosefská pouť mužů na Svatém Hostýně
19.03.2024úterý Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2024čtvrtekMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22.03.2024pátekZkouška scholičky
22.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.03.2024neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
24.03.2024nedělePrůvod s ratolestmi
24.03.2024neděle Křížová cesta
25.03.2024pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
25.03.2024pondělíDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
26.03.2024úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
27.03.2024středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Velikonoční triduum
28.03.2024čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK
29.03.2024pátekVELKÝ PÁTEK
29.03.2024pátekDen přísného postu
29.03.2024 – 30.03.2024 pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
30.03.2024sobotaBÍLÁ SOBOTA
31.03.2024neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
31.03.2024neděleSbírka na služné duchovních

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

DUBEN

01.04.2024pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
02.04.2024úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
02.04.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
03.04.2024středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
04.04.2024čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
05.04.2024pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
05.04.2024pátekPrvní pátek v měsíci
05.04.2024pátekNávštěva nemocných
05.04.2024pátekZkouška scholičky
05.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.04.2024sobotaSOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07.04.2024neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07.04.2024neděleNEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
07.04.2024neděleSvětový den zdraví
07.04.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.04.2024pondělíSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
08.04.2024pondělíDen modliteb za počatý život
12.04.2024pátekZkouška scholičky
12.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.04.2024neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14.04.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.04.2024pátekZkouška scholičky
19.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
21.04.2024neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
21.04.2024neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
21.04.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.04.2024pátekZkouška scholičky
26.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2024sobota Pouť hasičů (XXX.) na Svatém Hostýně
28.04.2024neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
28.04.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

KVĚTEN

03.05.2024pátekPrvní pátek v měsíci
03.05.2024pátekNávštěva nemocných
03.05.2024pátekZkouška scholičky
03.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.05.2024sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.2024neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
05.05.2024neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
05.05.2024neděleSbírka na pronásledované křesťany
05.05.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.05.2024neděle Pouť bohoslovců za povolání (XVI.) na Svatém Hostýně
07.05.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
09.05.2024čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
10.05.2024pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
10.05.2024pátekZkouška scholičky
10.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.05.2024neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12.05.2024neděleSvátek matek
12.05.2024neděleDen modliteb za sdělovací prostředky
12.05.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
12.05.2024neděle Pouť podnikatelů (XXII.) na Svatém Hostýně
17.05.2024pátekZkouška scholičky
17.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.05.2024sobota Vigilie na Antonínku (Matice svatoantonínská)
18.05.2024sobota Pouť motorkářů na Antonínku
19.05.2024neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
19.05.2024neděleSbírka na církevní školy v diecézi
19.05.2024neděle Pouť rodin na Antonínku (Matice svatoantonínská)
19.05.2024neděle Modlitba hodin na Antonínku v 15,00 h
19.05.2024neděle Pouť včelařů (XXII.) na Svatém Hostýně
Liturgické mezidobí
23.05.2024čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24.05.2024pátekDen modliteb za církev v Číně
24.05.2024pátekZkouška scholičky
24.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
25.05.2024sobotaPouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
25.05.2024sobotaMezinárodní den ztracených dětí
26.05.2024neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
26.05.2024nedělePrvní svaté přijímání
26.05.2024neděle Modlitba hodin a Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno. Poděkování ke 100. výročí vysílání na Antonínku v 15,00 h
30.05.2024čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
31.05.2024pátekZkouška scholičky
31.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2024sobotaMezinárodní den dětí
02.06.2024neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02.06.2024neděle Pouť Matice svatoantonínské a Pouť moravských matic na Antonínku (Matice svatoantonínská)
02.06.2024neděle Modlitba hodin a Pouť Matice svatoantonínské a Pouť Matic na Antonínku v 15,00 h
04.06.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
04.06.2024úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
05.06.2024středaSvětový den životního prostředí
07.06.2024pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
07.06.2024pátekPrvní pátek v měsíci
07.06.2024pátekNávštěva nemocných
07.06.2024pátekZkouška scholičky
07.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.06.2024neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09.06.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá- pouť farnosti Hluk na Antonínku v 15,00 h
13.06.2024čtvrtekPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14.06.2024pátekZkouška scholičky
14.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.06.2024sobotaDiecézní pouť – Svěcení jáhnů – katedrála
15.06.2024sobota Pouť lékařů a zdravotníků (XIV.) na Svatém Hostýně
16.06.2024neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.06.2024pátekZkouška scholičky
21.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.06.2024sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
23.06.2024neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.06.2024pondělíSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28.06.2024pátekZkouška scholičky
28.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
29.06.2024sobotaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.06.2024neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVENEC

04.07.2024čtvrtek 12. Pěší pouť na Velehrad z Antonínku (Matice svatoantonínská)
05.07.2024pátek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
05.07.2024pátekPrvní pátek v měsíci
05.07.2024pátekNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
07.07.2024neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2024neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2024 - 21.07.2024neděle - neděleFarní tábor
21.07.2024neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2024neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2024neděleSvětový den prarodičů a seniorů

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

SRPEN

02.08.2024pátekPrvní pátek v měsíci
04.08.2024neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.08.2024neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2024čtvrtekSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2024čtvrtekTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
17.08.2024sobotaPouť pedagogů (XVI.) na Svatém Hostýně
18.08.2024neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.08.2024neděleHlavní pouť na Svatém Hostýně
22.08.2024čtvrtekMezinárodní den obětí náboženského násilí
25.08.2024neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.08.2024neděle Tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně
31.08.2024sobota Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2024neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.09.2024neděleSvětový den modliteb za péči o stvoření
01.09.2024nedělePouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně
06.09.2024pátekPrvní pátek v měsíci
07.09.2024sobota Muklovská pouť (XXXII.) na Svatém Hostýně
08.09.2024neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.09.2024neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2024pondělíDen církevních škol
21.09.2024sobotaMezinárodní den míru
22.09.2024neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09.2024pondělíMezinárodní den neslyšících
28.09.2024sobotaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2024sobotaNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav
29.09.2024neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ŘÍJEN

01.10.2024úterýZačíná měsíc modlitby svatého růžence
04.10.2024pátekPrvní pátek v měsíci
06.10.2024neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.10.2024 – 13.10.2024sobota - neděle Dušičková pouť na Svatém Hostýně
13.10.2024neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2024středaSvětový den výživy
19.10.2024sobota Svatohuberská pouť (XXVI.) na Svatém Hostýně
20.10.2024neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.10.2024neděleSvětový den modliteb za misie
20.10.2024neděleSbírka na misie
25.10.2024pátekSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
25.10.2024 – 31.10.2024pátek – čtvrtek Možnost získat mimořádné plnomocké odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.
26.10.2024sobotaDušičková pouť na Antonínku v 16,00 h (Matice svatoantonínská)
27.10.2024neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2024pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.2024 – 08.11.2024pátek – pátek Možnost získat mimořádné plnomocké odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.
01.11.2024pátekPrvní pátek v měsíci
02.11.2024sobotaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2024neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.11.2024neděleSbírka na Charitu
10.11.2024neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2024středaMezinárodní den nevidomých
17.11.2024neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.11.2024neděleSbírka na sdělovací prostředky
17.11.2024neděleSvětový den chudých
17.11.2024 – 24.11.2024neděle - neděleTýden modliteb za mládež
24.11.2024neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2024neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ
01.12.2024neděleSvětový den boje proti AIDS
06.12.2024pátekPrvní pátek v měsíci
10.12.2024úterýDen lidských práv
25.12.2024středa Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
25.12.2024středaZávazný zasvěcený svátek
31.12.2024úterý Děkovná bohoslužba na konci roku na Svatém Hostýně

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

01.01.2024pondělí Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2024pondělíZávazný zasvěcený svátek
01.01.2024pondělíSvětový den modliteb za mír
02.01.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
05.01.2024pátekPrvní pátek v měsíci
05.01.2024pátekNávštěva nemocných
05.01.2024pátekZkouška scholičky
05.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.01.2024pátekŽehnání vody, křídy a kadidla
06.01.2024sobota Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
06.01.2024sobotaTříkrálová sbírka
07.01.2024neděle Svátek Křtu Páně
07.01.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
12.01.2024pátekZkouška scholičky
12.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.01.2024neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.01.2024neděleFarní kavárna
18.01.2024 – 25.01.2024čtvrtek - čtvrtekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2024pátekZkouška scholičky
19.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
21.01.2024neděle 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.01.2024neděleNeděle Božího slova
21.01.2024neděleSbírka v Neděli Božího slova
26.01.2024pátekZkouška scholičky
26.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.01.2024neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.01.2024neděle Tříkrálové bruslení od 13,30 h
28.01.2024neděleSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

02.02.2024pátekPrvní pátek v měsíci
02.02.2024pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu
02.02.2024pátekNávštěva nemocných
02.02.2024pátekŽehnání svíček
04.02.2024neděle 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.02.2024neděleFarní kavárna
04.02.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.02.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
09.02.2024pátekPapež jmenoval olomouckým arcibiskupem biskupa Josefa Nuzíka, dosavadního administrátora arcidiecéze. V Olomouci to oznámil apoštolský nuncius.
09.02.2024pátekZkouška scholičky
09.02.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2024 - 11.02.2024sobota - neděleVolby do farní rady
11.02.2024neděle 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2024neděleSvětový den nemocných
12.02.2024 - 29.02.2024pondělí - čtvrtekNárodní týden manželství na Antonínku
Doba postní
14.02.2024středa POPELEČNÍ STŘEDA
14.02.2024středaDen přísného postu
16.02.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.02.2024sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
18.02.2024neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ
18.02.2024neděle Křížová cesta (členové farní rady)
25.02.2024neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ
25.02.2024neděle Představení členů farní rady
25.02.2024neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.2024neděle Křížová cesta (ženy)

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

LEDEN

ÚNOR