Oznamy pro farnost 03.12.2023

1.neděle adventní

Tuto neděli se přede mší svatou žehnají adventní věnce. Své adventní věnce můžete položit přede mší svatou k obětnímu stolu.

Tuto neděli v 15.oo hodin je také mše svatá v kapli Svatého Antonína.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi a možná přijde i Mikuláš.

Roráty budou ve středu v 6.45 hodin. Děti ať si vezmou lampičky. Po rorátech jste všichni zváni na snídani do Pastoračního domu.