Oznamy pro farnost 17.12.2023

3.neděle adventní

Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do celodenní adorace.

Roráty budou ve středu v 6.45 hodin. Děti ať si vezmou lampičky. Po rorátech jste všichni zváni na snídani do Pastoračního domu.

V pátek bude obvyklá mše svatá věnována rodičům s dětmi. Děti ať si vezmou v pátek večer lampičky.

V sobotu 23. prosince dopoledne se půjdou zdobit stromky a betlém.

Charita urgentně potřebuje do zaměstnaneckého poměru pečovatelku, nutný je řidičský průkaz. Jedná se o služby ranní a odpolední, včetně sobot a nedělí. Více informací je na vývěsce kostela.