Pořad bohoslužeb v lednu 2024

  1.1.2024 pondělí Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti
  2.1.2024 úterý Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   mše sv. nebude
  3.1.2024 středaPřipomínka nejsvětějšího Jména Ježíš 14.30 h Pohřeb zemřelé Boženy Dominikové
  4.1.2024 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.1.2024 pátek   18.00 h Za zemřelé Františka Hájka, manželku Ludmilu a celou živou i zemřelou rodinu
  6.1.2024 sobota Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ18.00 h Za Petra Radocha, prarodiče a živou i zemřelou rodinu
  7.1.2024 neděleSvátek Křtu Páně9.00 h Za farníky
  8.1.2024 pondělí   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  9.1.2024 úterý     mše sv. nebude
  10.1.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.1.2024 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
  12.1.2024 pátek   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha svatého pro celou rodinu
  13.1.2024 sobotaSvátek sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Zdeňka Maluše, otce, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  14.1.2024 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  15.1.2024 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  16.1.2024 úterý     mše sv. nebude
  17.1.2024 středaPamátka sv. Antonína, opata 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a živou i zemřelou rodinu
  18.1.2024 čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  19.1.2024 pátek   18.00 h Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti a duše v očistci
  20.1.2024 sobota Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána mučedníka 18.00 h Na poděkování a za zemřelé rodiče
  21.1.2024 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  22.1.2024 pondělí Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Annu Miklíčkovu, manžela a dar zdraví pro celou rodinu
  23.1.2024 úterý     mše sv. nebude
  24.1.2024 středa Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.1.2024 čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  26.1.2024 pátek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie a andělů strážných
  27.1.2024 sobota Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Dominikovy, dva syny, zetě a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
  28.1.2024 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  29.1.2024 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa Macha a celou živou i zemřelou rodinu
  30.1.2024 úterý     mše sv. nebude
  31.1.2024 středa Památka sv. Jana Boska, kněze18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě, dar zdraví a Boží ochranu do dalších let