Pořad bohoslužeb v únoru 2024

  1.2.2024 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou osobu
  2.2.2024 pátekSvátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  3.2.2024 sobota Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.2.2024 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  5.2.2024 pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, rodiče a živou i zemřelou rodinu
  6.2.2024 úterý Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků   mše sv. nebude
  7.2.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.2.2024 čtvrtek Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny 18.00 h Na úmysl dárce
  9.2.2024 pátek   18.00 h Za Antonína a Ludmilu Lagovy, celou rodinu a duše v očistci
  10.2.2024 sobota Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  11.2.2024 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  12.2.2024 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  13.2.2024 úterý     mše sv. nebude
  14.2.2024 středaPOPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Prosba o dar zdraví
  15.2.2024 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Annu a Josefa Bartošovy a duše v očistci
  16.2.2024 pátek   18.00 h Za zemřelou Alexandru Bezděkovu, syna, zetě, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  17.2.2024 sobota Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.2.2024 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
  14.00 h Křížová cesta
  19.2.2024 pondělí   18.00 h Za Jaroslava a Růženu Maluškovy, Josefa Zeleného, za celou zemřelou rodinu a duše v očistci
  20.2.2024 úterý     mše sv. nebude
  21.2.2024 středa Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 15.00 h Pohřeb zemřelé Anny Kuřinové
  22.2.2024 čtvrtek Svátek Stolce sv. Petra, apoštola18.00 h Na úmysl dárce
  23.2.2024 pátek Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 15.00 h Pohřeb zemřelého Jindřicha Páče
  24.2.2024 sobota   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Hanákovu, Ingrovu, Hyclovu a zetě Jirku
  25.2.2024 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
  14.00 h Křížová cesta
  26.2.2024 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, děti, vnučku a živou i zemřelou rodinu
  27.2.2024 úterý     mše sv. nebude
  28.2.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.2.2024 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce