Oznamy pro farnost 31.12.2023

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Děkovná bohoslužba na konci občanského roku se koná v neděli 31. prosince v 17.oo hodin.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek také bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

V pátek se koná při mši svaté svěcení vody, křídy a kadidla.

V sobotu se věřícím doporučuje zúčastnit se mše svaté.

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 6. ledna 2024.  Bližší informace u pana Václava Hájka (602 720 627).

Při vánoční sbírce na potřeby kostela se vybralo 42 359,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!