Oznamy pro farnost 07.01.2024

Svátek Křtu Páně

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky a také všem, kteří otevřeli své dveře a srdce pro potřebné svým darem.

Zítřejším dnem končí doba vánoční.