Oznamy pro farnost 14.01.2024

2.neděle v mezidobí

Srdečně vás všechny zveme na setkání ve farní kavárně tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě P.A.Šuránka. Těší se na vás scholička.

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Příští neděli 21. ledna se koná sbírka na Biblické dílo v neděli Božího slova.

Protože skončil mandát dosavadní farní rady, musíme zvolit v nejbližší době novou. Na připravené formuláře do 28. ledna napište své kandidáty čili jména těch, které byste rádi do farní rady delegovali, ale nejprve se každého zeptejte, zda je ochotný pracovat tímto způsobem pro farnost.

Termín voleb je stanoven na 11. a 12. února 2024.

Volební komise na všechno dohlédne a pomůže s organizací.

Volby do pastorační rady

III.1 Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.

III.2.1 právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.

III.2.2 právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

Pastorační rada si po zvolení vybere jednoho zástupce do rady ekonomické, kterou vyjmenuje farář.

Výnos Tříkrálové sbírky činí 63 980,- Kč. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky a také všem, kteří otevřeli své dveře a srdce pro potřebné svým darem.