Oznamy pro farnost 21.01.2024

3.neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Tuto neděli 21. ledna se koná sbírka na Biblické dílo k neděli Božího slova.

Protože skončil mandát dosavadní farní rady, musíme zvolit v nejbližší době radu novou. Na připravené formuláře do 28. ledna napište své kandidáty čili jména těch, které byste rádi do pastorační rady delegovali. Navržení kandidáti budou osloveni členy volební komise, zda s kandidaturou souhlasí. Ti, kteří budou jmenováni do rady ekonomické, nebudou kandidovat ve volbách do pastorační rady. Termín voleb je stanoven na 11. a 12. února 2024.

Volební komise na všechno dohlédne a pomůže s organizací. V chodbě u vchodu do kostela najdete archy připravené pro jména vámi navrhovaných kandidátů do farní rady.

Volby do pastorační rady

III.1 Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.

III.2.1 právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.

III.2.2 právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

Pastorační rada si po zvolení vybere jednoho zástupce do rady ekonomické, kterou vyjmenuje farář.