Oznamy pro farnost 28.01.2024

4.neděle v mezidobí

V letošním roce roznášelo požehnání a přání všeho dobrého do domovů našeho děkanátu 450 Tříkrálových skupinek. Do zapečetěných pokladniček vložili dárci celkem 3 697 793,-Kč.

Všem koledníkům a dárcům moc děkujeme a zveme koledníky na Tříkrálové bruslení, které se koná tuto neděli 28. ledna od 13.3o hodin. S úctou Jiří Jakeš.

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Minulou neděli při sbírce na Biblické dílo se vybralo 10 767,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Protože skončil mandát dosavadní farní rady, musíme zvolit v nejbližší době radu novou. Na připravené formuláře do 28. ledna napište své kandidáty čili jména těch, které byste rádi do pastorační rady delegovali. Navržení kandidáti budou osloveni členy volební komise, zda s kandidaturou souhlasí.

Do rady ekonomické jmenuji pana ing.Romana Tuháčka, paní Ludmilu Dominikovu, pana Václava Hájka, pana Antonína Jelénka.

Ti, kteří jsou jmenováni do rady ekonomické, nebudou kandidovat ve volbách do pastorační rady.

Termín voleb je stanoven na 11. a 12. února 2024.

Volební komise na všechno dohlédne a pomůže s organizací.

V chodbě u vchodu do kostela najdete archy připravené pro jména vámi navrhovaných kandidátů do farní rady.

Volby do pastorační rady

III.1 Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.

III.2.1 právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.

III.2.2 právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

Zvolená pastorační rada si po zvolení vybere jednoho zástupce do rady ekonomické, kterou jmenuje farář.