Oznamy pro farnost 04.02.2024

5.neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Do rady ekonomické jmenuji pana ing.Romana Tuháčka, paní Ludmilu Dominikovu, pana Václava Hájka a pana Antonína Jelénka.

Volební komise: P. Miroslav Reif, paní Ludmila Dominiková a pan Václav Hájek - prověří ochotu navržených kandidovat, připraví volební lístky a zajistí sčítání hlasů .

Volba proběhne v termínu 10.- 11. února 2024 (sobota a neděle) 

Zveme všechny na farní kavárnu tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě.

Tuto neděli odpoledne v 15.oo hodin je mše svatá i na Antonínku.

Děkuji všem, kteří uklidili „betlém“ a udělali pořádek.