Pozvánka na besedu - Lhoťan Antonín Šuránek - 10. 3. 2024

Pozvánka na besedu - Lhoťan Antonín Šuránek - 10. 3. 2024

Centrum Otevřená škola a farnost Ostrožská Lhota
srdečně zvou na besedu

"Lhoťan Antonín Šuránek"

Ostrožská Lhota
Pastorační dům P. A. Šuránka

Neděle 10. 3. 2024
16.30 hod.

Těší se na Vás
Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.,
církevní historička
P. ICLic. Jiří Zámečník,
biskupský delegát pro svatořečení

Přijďte si udělat obrázek o muži, který je často prezentován jako „nejvýznamnější lhotský rodák“.