Oznamy pro farnost 11.02.2024

6.neděle v mezidobí

Popeleční středa je dnem přísného postu.

Při mši svaté se bude tuto středu udělovat popelec.

V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Dnes a zítra se koná volba členů do farní pastorační rady.

Ze křtu Anděly Šnajdrové bylo darováno na potřeby kostela 4 000,- Upřímné Pán Bůh zaplať.

Na stolku v kostele si i letos můžete vzít postní pokladničky a ušetřit něco pro ty, kterým často chybí i to základní k životu. Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty na farní radu či na Charitu k pomoci konkrétním jednot­livcům nebo rodinám. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli a tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela a postní almužna tak získává charakter sbírky. Vyzvěte, prosím, farníky, aby nabídli kasičky s letáčky i těm, kteří ze zdravotních či jiných důvodů sledují mši svatou doma u televizoru.

V době postní se konají ve 14.oo hodin křížové cesty.