Oznamy pro farnost 18.02.2024

1.neděle postní

V pátek z důvodu prázdnin nebude mše svatá pro rodiny s dětmi.

Výsledky voleb členů do farní pastorační rady jsou na vývěsce v předsíni kostela. Prosím, aby se nově zvolení členové farní rady ekonomické i pastorační sešli příští neděli 25. února na mši svaté, kde bude nová farní rada představena farníkům a kde jim budou předány dekrety.

Příští neděli 25. února se koná sbírka „Haléř svatého Petra“.

V předsíni u hlavního vchodu si i letos můžete vzít postní pokladničky a ušetřit něco pro ty, kterým často chybí i to základní k životu.

V době postní se konají ve 14.oo hodin křížové cesty. Tuto neděli povede křížovou cestu farní rada.