Oznamy pro farnost 24.02.2024

2.neděle postní

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Příští neděli 3. března 2024 budou představeny děti, které v naší farnosti přistoupí v tomto roce k prvnímu svatému přijímání.

První svaté přijímání bude letos 26. května při mši svaté v 9.oo hodin.

Prosím, aby se nově zvolení členové farní rady ekonomické i pastorační zúčastnili tuto neděli 25. února mše svaté, kde bude nová farní rada představena farníkům a budou jim předány dekrety o ustanovení.

Tuto neděli 25. února se koná sbírka „Haléř svatého Petra“.

V době postní se konají v neděli ve 14.oo hodin v našem kostele křížové cesty.