Pořad bohoslužeb v dubnu 2024

  1.4.2024 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu, zemřelé rodiče z obou stran a duše v očistci
  2.4.2024 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 14.30 h  Pohřeb zemřelé Marie Bartošové
  3.4.2024 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za Marii Vaňkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  4.4.2024 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelou Květoslavu Páčovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.4.2024 pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelou Boženu Bartošovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  6.4.2024 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.4.2024 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 h Za farníky
  8.4.2024 pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.4.2024 úterý     mše sv. nebude
  10.4.2024 středa   18.00 h Za pomoc Ducha svatého pro nového arcibiskupa
  11.4.2024 čtvrtek Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  12.4.2024 pátek   18.00 h Za Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  13.4.2024 sobota Připomínka sv. Martina I., papeže a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.4.2024 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  15.4.2024 pondělí   18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru a živou rodinu
  16.4.2024 úterý     mše sv. nebude
  17.4.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.4.2024 čtvrtek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Kostrůnkovu, Žajdlíkovu, za dar zdraví a duše v očistci
  19.4.2024 pátek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  20.4.2024 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Trna, rodinu Vlkovu, Trnovu a dar zdraví
  21.4.2024 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  22.4.2024 pondělí   18.00 h Na úmysl dárce
  23.4.2024 úterý Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  24.4.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.4.2024 čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty 18.00 h Na úmysl dárce
  26.4.2024 pátek   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, ochranu Panny Marie a živou rodinu
  27.4.2024 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
  28.4.2024 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
  29.4.2024 pondělí Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelou Boženu Vaňkovu, rodiče Vaňovy a prarodiče Hyrákovy
  30.4.2024 úterý Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže   mše sv. nebude