Oznamy pro farnost 03.03.2024

3.neděle postní

V neděli 3. března 2024 se v kostele při mši svaté v 9.oo hodin představí děti, které v naší farnosti přistoupí v tomto roce k prvnímu svatému přijímání.

První svaté přijímání bude letos 26. května.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Příprava na první svaté přijímání bude probíhat při této mši svaté. Prosím rodiče nejen, aby zajistili účast těchto dětí, ale aby se pokud možno sami této přípravy účastnili.

Prosím, aby se nově zvolení členové farní rady ekonomické i pastorační sešli příští neděli 10. března po mši svaté na ustavujícím zasedání nové farní rady.

Sbírka „Haléř svatého Petra“ minulou neděli přinesla 13 054,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V době postní se konají v neděli ve 14.oo hodin v našem kostele křížové cesty. Tuto neděli muži a neděli 10.3. děti s rodiči prvokomunikantů.

V neděli 10. března jste všichni zváni na přednášku o P.Šuránkovi v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka v 16.3o hodin.