Oznamy pro farnost 10.03.2024

4.neděle postní

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání. Prosím rodiče nejen, aby zajistili účast těchto dětí, ale aby se pokud možno sami této přípravy účastnili.

Prosím, aby se nově zvolení členové farní rady ekonomické i pastorační sešli tuto neděli na chvíli tady v kostele po mši svaté.

V neděli po mši svaté jste všichni zváni na farní kavárnu do Pastoračního domu.

V době postní se konají v neděli ve 14.oo hodin v našem kostele křížové cesty. Tuto neděli 10.3. by měly vést křížovou cestu děti s rodiči prvokomunikantů. Neděli příští 17.3. mládež a biřmovanci.

V neděli 10. března jste všichni zváni na přednášku o P.Šuránkovi v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka v 16.3o hodin.

Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi, můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14.00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16.00 slavnostní koncert v kostele sv. Mořice.