Oznamy pro farnost 17.03.2024

5.neděle postní

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání. Prosím rodiče, nejen aby zajistili účast těchto dětí na přípravě, ale aby se pokud možno sami této přípravy účastnili.

V době postní se konají v neděli ve 14.oo hodin v našem kostele křížové cesty. Tuto neděli 17.3. by měli vést křížovou cestu biřmovanci a mládež. Neděli příští 24.3. v kostele senioři a je tu i druhá možnost pokračování křížové cesty v přírodě.

V sobotu 23. 3. je možno vykonat si předvelikonoční svatou zpověď od 16.oo do 17.oo hodin. Využijte příležitosti přítomnosti více zpovědníků.

Příští neděli se při mši svaté světí ratolesti.

Na květnou neděli přineste pokladničky s almužnou.