Oznamy pro farnost 24.03.2024

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Tuto neděli se při mši svaté světí ratolesti.

Tuto neděli se koná křížová cesta ve 14.oo hodin. Křížovou cestu mají vést v kostele senioři a je tu i druhá možnost pokračování křížové cesty v přírodě.

Poslední křížová cesta bude v 15.oo hodin na Velký pátek.

V pátek nebude večerní mše svatá ani příprava dětí. V 18.oo hodin začínají obřady Velkého pátku.

Velký pátek je dnem přísného postu.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se pomodlíme v kostele společně ranní chvály v 8.oo hodin.

V sobotu probíhá adorace u Božího hrobu po modlitbě ranních chval. Zapište se do rozpisu adorace. Při adoraci u Božího hrobu můžete také přispět svým darem na Svatou zemi do pokladničky umístěné u Božího hrobu.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy.

Pokud jste něco našetřili pro potřebné, přineste prosím pokladničky s postní almužnou na Květnou neděli.

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou, abyste - stejně jako v loňském roce - dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky

+ Josef Nuzík

Příští týden ze soboty na neděli se přechází na letní čas.