Oznamy pro farnost 31.03.2024

Boží Hod Velikonoční

V pátek pokračuje při večerní mši svaté příprava dětí na první svaté přijímání.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete nahlásit.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy.

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou, abyste - stejně jako v loňském roce - dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky

+ Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký

Ze soboty na neděli se dnes přechází na letní čas.

Děkuji všem vám, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli k důstojné oslavě letošních svátků při obřadech Velikonoc.…

I já přeji vám všem požehnané svátky především v rodinném kruhu.