Dělníku na kříži

Dělníku na kříži

P. Antonín Šuránek

Dělnictvo kněží svých, posiluj, opatruj!
Žehnej nám při práci, ulehčuj v starosti,
tělo chraň úrazu, duše veď k svatosti.
Zbavuj nás sobectví, uč nás se zapírat,
nekouřit, neklnout, nepít, ne v karty hrát!

K ženě nám úctu dej, jazyk chraň hrubosti,
zušlechťuj zábavy, posvěcuj známosti.
A v svatém manželství, dej také svatě žít,
věrnost si zachovat a k dětem úctu mít.

Děti uč vychovat církvi a národu,
aby jim uchránil rozkvět a svobodu.
Nauč nás modlit se, trpět a pracovat,
pro blaho bližního i vlastní život dát.
Jak Ty nás miluješ, jak za nás umíráš,
jak Ty k nám nevděčným, náruč svou otvíráš.

Díky Ti Pane náš, předobrý, přesvatý,
na vrchu Golgoty toužebný rozpjatý.
Díky Ti nezměrné-bez konce chvála buď!
V křesťanské mládeži dělníky svoje vzbuď!

Královno dělníků, také Ty při nás stůj!
Dítky své neopusť! Vždy za nás oroduj!
Útěcho nemocných, potěšuj znavené,
síly jim rozmnožuj, zdraví vrať ztracené!

Dělníku Josefe, ujmi se bratří svých,
v práci buď příkladem, opatruj v svízelích.
Těm nám kdo Otcovskou víru již ztratili,
vyprošuj, by zas se k ní radostně vrátili.

A bratřím zemřelým, vypros mír bez mezí,
tam kde zlo už není, kde jen láska vítězí.