Oznamy pro farnost 07.04.2024

2. neděle velikonoční

Od pondělí bude probíhat v celé arcidiecézi příprava k slavnosti uvedení arcibiskupa do úřadu a bude trvat do pátku 12.dubna.

Od pondělí bude jejím obsahem modlitba růžence, v kostele od 17:20 hodin.

Arcibiskup Mons. Josef Nuzík připravil k růženci rozjímání, které každý den uzavírá modlitba za arcidiecézi olomouckou a jejího arcibiskupa, v pátek litanie k Duchu svatému, které se pomodlíme v pátek po mši svaté.

Je také připravena duchovní příprava v rodině, pro ty, co nemohou přijít do kostela.

Texty jsou dostupné na internetu. Od pondělí je bude možno získat i v sakristii.

V pátek pokračuje při večerní mši svaté příprava dětí na první svaté přijímání.

Děkuji všem vám, kteří přispěli svým darem 27 328,- Kč do velikonoční sbírky na služné duchovních.

Dary na Boží hrob v Jeruzalémě přinesly 7 712,- Kč.

Josefové darovali 2 700,- Kč.

V almužnových pokladničkách bylo darováno pro potřebné 12 485,-.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na uvedení nového arcibiskupa do úřadu také bude vypraven speciální vlak pro krojované. Informace najdete na letáčku na vývěsce.

Dnes po mši svaté jste všichni zváni do Pastoračního domu na farní kavárnu.