Pořad bohoslužeb v květnu 2024

  1.5.2024 středaPřipomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.5.2024 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Antonii a Cyrila Křápkovy, jejich syna a dar zdraví pro celou rodinu
  3.5.2024 pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   mše sv. nebude
  4.5.2024 sobota     mše sv. nebude
  5.5.2024 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
  6.5.2024 pondělíPamátka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
  7.5.2024 úterý     mše sv. nebude
  8.5.2024 středa Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 17.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.5.2024 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   mše sv. nebude
  10.5.2024 pátekPřipomínka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  11.5.2024 sobota     mše sv. nebude
  12.5.2024 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  13.5.2024 pondělíPřipomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za Josefa Zeleného a živou i zemřelou rodinu
  14.5.2024 úterý Svátek sv. Matěje, apoštola   mše sv. nebude
  15.5.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  16.5.2024 čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  17.5.2024 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  18.5.2024 sobota Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  19.5.2024 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 h Za farníky
  20.5.2024 pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.5.2024 úterý Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
  22.5.2024 středaPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
  23.5.2024 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18.00 h Za zemřelou rodinu Žajdlíkovu, Bartoňkovu a živým dar zdraví
  24.5.2024 pátek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Josefa Páčovy, zemřelé dva syny a duše v očistci
  25.5.2024 sobotaPřipomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny18.00 h Na úmysl dárce
  26.5.2024 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 h Za prvokomunikanty
  27.5.2024 pondělí Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa18.00 h Na úmysl dárce
  28.5.2024 úterý     mše sv. nebude
  29.5.2024 středaPřipomínka sv. Pavla VI., papeže18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.5.2024 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Za zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu Botkovu
  31.5.2024 pátek Svátek Navštívení Panny Marie18.00 h Na úmysl dárce