Oznamy pro farnost 28.04.2024

5. neděle velikonoční

Nemocné tentokrát navštívím už ve čtvrtek 2. května.

Po dobu mé dovolené se v pátek příprava dětí na první svaté přijímání nekoná.

V květnu se konají májové pobožnosti. Ve dnech, kdy mše svatá nebude – a každé úterý i v neděli a po dobu nepřítomnosti duchovního správce také ve všední dny, se budou konat májové pobožnosti u sochy Panny Marie v 18.oo hodin. Za nepříznivého počasí pak v 18.oo hodin v kostele.

Příští neděli 5. května v kapli svatého Antonína v 15.oo hodin bude sloužena mše svatá za živé i zemřelé členky a členy ČERVENÉHO KŘÍŽE.

V době nepřítomnosti duchovního správce se můžete obracet na farní úřad v Ostrožské Nové Vsi. (P. Mgr. Jan Žaluda, farář, tel.: 704 616 792, e-mail: faostrozskanovaves@ado.cz)