Oznamy pro farnost 12.05.2024

7. neděle velikonoční

Dnes po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

V pátek pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.

V květnu se konají májové pobožnosti. Ve dnech, kdy mše svatá nebude a každé úterý i v neděli, se budou konat májové pobožnosti u sochy Panny Marie v 18.oo hodin. Za nepříznivého počasí pak v 18.oo hodin v kostele.

Sbírka na pronásledované křesťany minulou neděli přinesla 11 375,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 18. května začíná na svatém Antonínku v 18.oo hodin Svatodušní vigilie, která by byla dobrá i pro biřmovance. Svatodušní vigilie začne s chválovou kapelou z Valašských Klobouk.

Příští neděli 19. května jste všichni zváni na pouť rodin, která bude na svatém Antonínku.

Příští neděli se také koná sbírka na církevní školy v diecézi.

V sobotu 18.května pořádají animátoři Veselí nad Moravou a Uherského Hradiště MEZIDĚKANÁTNÍ MĚSTSKOU HRU pro mládež. Hra začíná v 10.oo hodin na faře v Uherskému Hradišti. Na tuto hru je potřeba se předem přihlásit .

V sobotu 25. května proběhne pouť děkanátu Uherské Hradiště na Velehradě od 15.oo hodin.