Pořad bohoslužeb v červenci 2024

  1.7.2024 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  2.7.2024 úterý   16.00 h   Pohřeb zemřelého Jaroslava Trávníčka
  3.7.2024 středa Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za zemřelou rodinu Kotačkovu, Vaňkovu a za dar zdraví
  4.7.2024 čtvrtek Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Na úmysl dárce
  5.7.2024 pátek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  6.7.2024 sobota Připomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče, za celou živou i zemřelou rodinu s prosbou k Panně Marii za dar zdraví
  7.7.2024 neděle 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  8.7.2024 pondělí   18.00 h Za zemřelého Miroslava Reifa, Františku Reifovu a celou živou i zemřelou rodinu
  9.7.2024 úterý Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
  10.7.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.7.2024 čtvrtek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  12.7.2024 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  13.7.2024 sobota Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Za zemřelého Josefa Páče, Petra Poláška a živou i zemřelou rodinu
  14.7.2024 neděle 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  15.7.2024 pondělí Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  16.7.2024 úterý Připomínka Panny Marie Karmelské   mše sv. nebude
  17.7.2024 středa Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.7.2024 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Dobřeckého, manželku Annu a rodiče Dobřecké a Ratajské
  19.7.2024 pátek   18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, živou rodinu a dar zdraví
  20.7.2024 sobota Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  21.7.2024 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  22.7.2024 pondělí Památka sv. Marie Magdalény 18.00 h Na úmysl dárce
  23.7.2024 úterýSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy   mše sv. nebude
  24.7.2024 středa Připomínka sv. Šarbela Machlúfata, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.7.2024 čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Na úmysl dárce
  26.7.2024 pátek Památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie 18.00 h Za Jakuby a Anny z farnosti
  27.7.2024 sobota Připomínka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Na úmysl dárce
  28.7.2024 neděle 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  29.7.2024 pondělí Památka sv. Marty, Marie a Lazara 18.00 h Na úmysl dárce
  30.7.2024 úterý Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  31.7.2024 středaPamátka sv. Ignáce z Loyoly, kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka