Kněží pocházející z Ostrožské Lhoty

P. Jan Maluš
Dědina 69
*1716 † 1764
vysvěcen 1751
díky jeho iniciativě mohla vzniknout v Ostrožské Lhotě samostatná duchovní správa

P. Josef Maluš
Dědina 69
*1748 † 1802
vysvěcen 1772

P. Josef Bachan
Dědina 25
*1895 † 1967
vysvěcen 5. 7. 1921

Mons. P. Antonín Šuránek - Služebník Boží
Dědina 28
*29. 5. 1902 † 3. 11. 1982
vysvěcen 5. 7. 1926
spirituál kněžského semináře v Olomouci, internován v táboře Želiv, odebrán státní souhlas
v roce 1999 byl ukončen diecezní proces o blahořečení a byl postoupen do Vatikánu a jeho správnost byla potvrzena roku 2000
Více o Služebníku Božim P. Antonínu Šuránkovi

P. Antonín Dominik
Dědina 28
*25. 6. 1914 † 25. 11. 2004 pohřben v Ostrožské Lhotě
vysvěcen 5. 7. 1940

P. Stanislav Šuránek
Dědina 73
*2. 11. 1921 †15. 10. 1990 pohřben v Ostrožské Lhotě
vysvěcen 29. 6. 1948

P. Miroslav Bachan
Záhumní 484
*28. 7. 1968 † 11. 6. 2005 pohřben v Ostrožské Lhotě
vysvěcen 28.6.2000

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

Modlitba za nová kněžská povolání

Všemohoucí, nejvýš milosrdný Bože,
Ty jsi poslal před tisíci lety do našich krajů
svaté misionáře Cyrila a Metoděje,
aby vyučovali naše předky v pravé víře
a posvěcovali tak srdce národa.
Děkujeme Ti za tak velikou milost.
Prosíme Tě pokorně, nedej, aby zahynula svatá cyrilometodějská víra,
toto nejdražší dědictví otců.
Vzbuzuj našemu národu stále nové apoštoly evangelia,
obětavé vychovatele mládeže,
neohrožené hlasatele lásky, spravedlnosti a míru.
Maria beze hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!
Královno apoštolů, chraň v duších obětavých chlapců víru,
nevinnost, smysl pro vyšší zájmy a svaté nadšení.
Veď je mateřskou rukou úskalími dospívání tak,
aby se mohli stát kněžími,
dělníky Ducha svatého skrze téhož Krista, Pána našeho.

Amen.