Kněží pocházející z Ostrožské Lhoty

P. Jan Maluš
Dědina 69
*1716 † 1764
vysvěcen 1751
Díky jeho iniciativě mohla vzniknout v Ostrožské Lhotě samostatná duchovní správa.

P. Josef Maluš
Dědina 69
*1748 † 1802
vysvěcen 1772

P. Josef Bachan
Dědina 25
*1895 † 1967
vysvěcen 5. 7. 1921

Mons. P. Antonín Šuránek - Služebník Boží
Dědina 28
*29. 5. 1902 † 3. 11. 1982
vysvěcen 5. 7. 1926
Více o Služebníku Božim P. Antonínu Šuránkovi

P. Antonín Dominik
Dědina 28
*25. 6. 1914 † 25. 11. 2004 (pohřben v Ostrožské Lhotě)
vysvěcen 5. 7. 1940

P. Stanislav Šuránek
Dědina 73
*2. 11. 1921 †15. 10. 1990 (pohřben v Ostrožské Lhotě)
vysvěcen 29. 6. 1948

P. Miroslav Bachan
Záhumní 484
*28. 7. 1968 † 11. 6. 2005 (pohřben v Ostrožské Lhotě)
vysvěcen 28.6.2000

P. Vojtěch Radoch
* 1991
vysvěcen 27. 6. 2020

Modlitba za nová kněžská povolání

Všemohoucí, nejvýš milosrdný Bože,
Ty jsi poslal před tisíci lety do našich krajů
svaté misionáře Cyrila a Metoděje,
aby vyučovali naše předky v pravé víře
a posvěcovali tak srdce národa.
Děkujeme Ti za tak velikou milost.
Prosíme Tě pokorně,
nedej, aby zahynula svatá cyrilometodějská víra,
toto nejdražší dědictví otců.
Vzbuzuj našemu národu stále nové apoštoly evangelia,
obětavé vychovatele mládeže,
neohrožené hlasatele lásky, spravedlnosti a míru.
Maria beze hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!
Královno apoštolů, chraň v duších obětavých chlapců víru,
nevinnost, smysl pro vyšší zájmy a svaté nadšení.
Veď je mateřskou rukou úskalími dospívání tak,
aby se mohli stát kněžími,
dělníky Ducha svatého skrze téhož Krista, Pána našeho.

Amen.