Přípravy na poutní cestě pokračují

Přípravy na poutní cestě pokračují

Jak se pokračuje na realizaci nové poutní cesty ve směru Velehad – Svatý Antonínek? (a opačně)
Nejaktuálnější informace můžete získat na stránkách farnosti Blatnice. zde