V týdnu před Květnou nedělí probíhá Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí probíhá Týden modliteb za mládež

Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb za mládež.
Je možné je však využít i v jiných dnech během bohoslužeb, během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Nápad modlit se společně za mládež vznikl před pár lety v diecézi Hradec Králové a postupně se k této skvělé myšlence připojili ostaní diecéze.
Termín modliteb probíhá vždy před Světovým dnem mládeže, který se koná na celém světě na Květnou neděli.

Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Modlitbu v elektronické podobě můžete najít zde