Máte doma fotky z biřmování a s Pražským Jezulátkem?

Máte doma fotky z biřmování a s Pražským Jezulátkem?

V rámci přípravy na 1150 výročí
příchodu sv. Cyrila a Metodějě
na Velkou Moravu
prožíváme Rok biřmování.
(Loni to byl Rok křtu
a následující bude Rok eucharistie.)

• Rádi bychom proto připravili prezentaci z fotografií z biřmování. Z dob dávných i nedávných. Přinést můžete fotky i z biřmování, která neprobíhala v naší farnosti.

• Současně prosíme o zapůjčení fotek, na kterých je Pražské Jezulátko, které máme v našem kostele.

Zalistujte a proberte se domácím archivem svých alb a třeba narazíte na ty, které právě hledáme.

Předem moc děkujeme!!

Vaše fotografie budou oskenovány a řádně vráceny.

Fotografie shromažďuje Mirek Pospíšil, Zahrada

Prezentace fotek se uskuteční 1. června při Noci kostelů.