Řeholníci pocházející z Ostrožské Lhoty

Alois Matouš Kotačka
Dědina 76
*13. 8. 1865, † 8. 12. 1947 pohřben v Uherském Brodě
Bratr dominikán

Václava Terezie Zelená
Kříb 97
* 8. 10. 1906, †29. 10. 1973
řeholní sliby 1928 - Kongregace milosrdných sester sv. Kříže

Blahomíra Alžběta Machalová
Kovářská 256
* 8. 7. 1907 † 28. 3. 1976 pohřbena v Opavě
řeholní sliby 1926-Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Ludmila Rychlíková
Chalupky 214
* 1902, † 1996
v mládí došla do Vídně, vstoupila do řádu a odjela do USA

Klára Dufková
Hájek 235
* 6.1.1906, † 21.5.1952
Kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul

Marie Mandrholcová
Kříb 90
o sestře se ví málo informací

Almeda Filomena Machová
Podsedka 218
*5.3.1906 † 22.11.1978 pohřbena v Opavě
věčné sliby 19.4.1926 - Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Jeremia Marie Machová
Podsedka 218
* 25.2.1911 † 26.6.1940 pohřbena v Opavě
věčné sliby 1932 - Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Františka Malůšková
Podkopčí 212, * 14.11.1898, † 13.2.1982
v mládí odešla do Vídně, vstoupila do řádu a odjela do USA

Evžena Pavlasová
Dědina 22
* 24.5.1915 †3.2.1969
řeholní sliby 1935 - Kongregace Školských sester de Notre Dame

Františka Jana Lopatová
Záhumní 492
* 15.2.1981
řeholní sliby 2006 - Kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul

Více o spiritualitě Vincentek, ale také něco málo ze současného života sestry Františky Lopatové

Hledáš povolání?

Pomoci ti může i následující odkaz

Modlitba Sv. Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna
a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Amen.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!