Pořad bohoslužeb v květnu 2012

1.5.2012 úterý Připomínka sv. Josefa, dělníka   mše sv. nebude
2.5.2012 středa Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve16.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Miloše
3.5.2012 čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů18.00 h Za zemřelého Josefa Kauce, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
4.5.2012 pátek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bartošovu, manžela, živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
5.5.2012 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
6.5.2012 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
7.5.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.5.2012 úterý Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí   mše sv. nebude
9.5.2012 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
10.5.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dceru a živou i zemřelou rodinu
11.5.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Pavelku, bratra, rodiče z obou stran a živou i zemřelou rodinu
12.5.2012 sobota Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jana Bezděka, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a celou živou i zemřelou rodinu
13.5.2012 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
14.5.2012 pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
15.5.2012 úterý     mše sv. nebude
16.5.2012 středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
17.5.2012 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.5.2012 pátek Připomínka sv. Jana I. papeže a mučedníka18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, jeho rodiče a živou i zemřelou rodinu
19.5.2012 sobota   6.00 h Na úmysl dárce
    14.00 h Pohřeb zemřelého Františka Bachana
20.5.2012 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
15.00 h
21.5.2012 pondělí Připomínka sv.Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku a živou i zemřelou rodinu
22.5.2012 úterý Připomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice   mše sv. nebude
23.5.2012 středa   18.00 h Za zemřelou Annu Malušovu, dva syny a tři vnuky
24.5.2012 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.5.2012 pátek Připomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII, papeže a připomínka sv. Marie de ´Pazzi, panny18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
26.5.2012 sobota Památka sv. Filipa Neriho, kněze Hostýn
27.5.2012 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 hZa farníky
28.5.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.5.2012 úterý     mše sv. nebude
30.5.2012 středa Památka sv. Zdislavy 18.00 h Za zemřelého Jana Míška, manželku a živou i zemřelou rodinu
31.5.2012 čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie16.00 h Pohřeb zemřelého Daniela Arvensise