Pouť děkanátu UH za obnovu rodin a kněžská povolání

Pouť děkanátu UH za obnovu rodin a kněžská povolání

U příležitosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské se v celé naší arcidiecézi konají tradiční poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě na Svatém Hostýně.

Náš děkanát vykoná tutou prosebnou pouť v sobotu 26. května 2012.

Odjezd autobusu z naší farnosti bude v 10:30 hod od obou zastávek.
Návrat v cca 20:30 hod.

Cena 150 Kč

Přihlásit se můžete u Ludmily Dominikové st., Ludmily Bartoňkové či sakristii kostela.

Ke společným modlitbám jsou zváni všichni bez rozdílu věku.

Program je následující:

15:00 - růženec
16:00 - adorace
17:00 - mše svatá