Program Noci kostelů

Program Noci kostelů

1. červen 2012
kostel sv. Jakuba Staršího
v Ostrožské Lhotě

18:00 – 19:00 Mše svatá

19:00 – 19:15 Úvod

Co všechno Vás dnešní večer čeká a nemine.

19:15 – 19:30 Model kostela Aneb na co jdou použít špejle?

„Slavnostní odhalení“ modelu kostela, který do posledního detailu vytvořil pan Miroslav Horák.

19:30 – 19:50 Kterak Pražské Jezulátko do Lhoty přišlo

Již léta chodíme kolem sochy Pražského Jezulátka v kostele a možná ho i trochu přehlížíme.
O čem si dnes povíme:
• historie milostné sošky Pražského Jezulátka
• okolností za kterých se do farnosti dostalo
• prezentace dobových fotografií ze slavnostního přivítání roku 1945
• ukázka oblékání a možnost prohlídky šatiček

19:50 – 20:05 Prohlídka věže pro děti

Děti se s doprovodem podívají na místa, kam se běžně nedostanou.

19:50 – 20:05 Tóny varhan

Varhaní improvizace varhaníka Miroslava Pavelky st.

20:10 – 20:20 Hledání Boha

Scénku ze současnosti nám zahrají naše děti.

20:20 – 20:50 Misijní hra pro děti

Zážitková hra pro děti v okolí kostela.

20:20 – 20:50 Prohlídka interiéru kostela a vystavovaných předmětů

20:20 – 20:50 Malé občerstvení před kostelem

20:50 – 21:00 Historie biřmováni naší farnosti

Součástí bude prezentace historických fotografií z udílení svátosti biřmování v průběhu let.

21:00 – 21:10 Farní schola - acapella

Zazní písně:
Sv. Antoníne - J. Heyden/J. Hrdlička
Razbojnikov – Burmatin
Bože, spas Slovany – P. Šuránek
Horo krásná - mariánská hostýnská píseň

21:10 – 21:15 Malé nokturno pana kostelníka a jeho hostů

Ave Maria nám zahrají:
Jiří Bartoňek – klarinet
Kristýna Gabrielová – el. klavír
Miroslav Pavelka ml. – kontrabas

21:15 – 21:30 „Módní přehlídka“ liturgických rouch

21:30 – 21:40 Cimbálová muzika Višňa s primášem Františkem Hájkem

21:40 – 21:50 Schola

Zazní písně:
Ave Verum
Aleluja – Handel

21:50 – 22:00 Rodina si zpívá

Kamil Pavelka s rodinou nám zazpívají písně:
Přiznej Pánu
Jen Ty, Pane můj

22:00 – 22:30 Závěrečná modlitba
Pohádka na dobrou noc

Během večera:

Tajemné zákoutí věže kostela Prohlídka kostelní věže, zvonů a hodin. Prohlídka bude začínat v 19:50 (speciálně pro děti), 20:50 a 21:50

Napiš si vlastní prosbu Během celého večera bude mít každý možnost napsat si vlastní prosbu. Na závěr budou všechny symbolicky odevzdány Bohu při závěrečné modlitbě.

Boží slovo na cestu pro Vás a Vaše blízké Citát z Písma svatého, který Vás povzbudí do dalších dnů.

Pamětní kniha Kniha bude návštěvníkům Noci kostelů přístupná po celou dobu v zadní části kostela. Za Vaše připomínky, vzkazy a zaznamenaná přání předem děkujeme.

Ostatky svatých Možnost uctít ostatky svatých, které do naší farnosti roku 1908 přivezl z Říma bratr Kotačka – Dominikán, rodák z O. Lhoty.

Model kostela Výjimečná příležitost prohlédnout si model zblízka.

Pražské Jezulátko Jedinečná možnost prohlédnout si Pražské Jezulátko a šatičky zblízka.