Oznamy pro farnost 27. 5. 2012

Viz příloha

Přílohy

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO