Prémie z Noci kostelů I.

Prémie z Noci kostelů I.

Poutní místo Svatý Hostýn prožívá Jubilejní rok.

Před 100 lety byla korunována socha Panny Marie Svatohostýnské.

Více o smyslu korunování soch Panny Marie se můžete dozvědět v dokumentu:
Mariánské korunovace v dějinách

Co o této velké události píše naše farní kronika?

Oslava korunování
Matky Boží na Svatém Hotýně 1912

Přepis z farní kroniky

Korunovační slavnost svatohostýnské Matky Boží – konala se dne 15. srpna 1912 na svátek Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie na posvátném Hotýně a potrvala po celou oktávu.

Korunovaci vykonal nejdůstojnější pan kardinál Dr. František Bauer za přítomnosti nejdůstojnějšího pana kardinála pražského pana Leona Skrbenského a světícího biskupa nejdůstojnějšího pana Dr. Jana Wisnara, nejdůstojnějšího pana biskupa brněnského Pavla Huyn´a, českoamerického biskupa nejdůstojnějšího pana Josefa Koudelky z Milwanke v Americe, nejdůstojnějšího opata Zavorala a Drápalíka z Nové Říše (jenž Ostro-Lhotské poutníky – počtem 247 spolu s poutníky Novoveskými počtem 280 uvítal a do chrámu Páně uvedl) a jiných mocnářů světských i církevních, šlechtických a vysoce urozených.

Účastenství lidu bylo ohromné. V den korunovace asi 70 tisíc obléhalo posvátný chlum Hostýnský, takže právem píše „Našinec“ č. 186, ročník XLVIII. „Jako byl kdysi chlum Hostýnský obléhán hordami divých Tatarů, tak byl i tentokráte obležen, ale ne nepřáteli Matky Boží, nýbrž tisíci a desetitisíci zbožných katolíků, kteří útočí na srdce Matky Božské své Paní Královny usilovnými, vroucími a nepřestávajícími modlitbami...“

Drahocenné korunky (pro nejblahoslavenější Pannu Marii a Božské Jezulátko) posvěceny v Římě sv. Otcem Piem X. K němuž zavítala deputace z Moravy za vůdcovství probošta Dr. Stojana a supervizora P. Odstrčilíka, jakožto hlavních aranžérů a původců celé slavnosti.

Pro Ostrožskou Lhotu památným jest, že s deputací přišel ku svatému Otci též rodák zdejší dominikán římský frátr Alois Kotačka.

Památný dekret svaté kongregace obřadů o slavné papežské korunovaci milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské zní: „Náš svatý otec papež Pius X. Vyslechnuv přelaskavě pokorné prosby nejdůstojnějšího pana kardinála JM Bauera, arcibiskupa olomouckého, jakož i nejdůstojnějších pánů: biskupa brněnského a světícího biskupa olomouckého, dále pak představeného rakouského provincie a supertora na Svatém Hostýně ráčil dobrotivě svoliti, aby nejdůstojnější pan kardinál arcibiskup olomoucký jménem Jeho Svatosti o nastávajícím svátku Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie drahocenné korunky slavným obřadem vstavil na hlavu milostné sochy nejblahoslavenější Rodičky a Božského Jezulátka, kteréž věřící od dávných časů neobyčejnou horlivostí a zbožností uctívají na hoře Svatohostýnské.“
Nehledě k jakýmkoliv námitkám a překážkám.
V Římě dne 27. července 1912