Pořad bohoslužeb v červenci 2011

1.7.2011 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Za zemřelou Marii Machalovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu
2.7.2011 sobotaPamátka Neposkvrněného Srdce Panny Marie18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 50 roků manželství
3.7.2011 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7.00 hZa farníky
4.7.2011 pondělíPřipomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.7.2011 úterýSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké18.00 h Za zemřelého Františka Kauce, manželku, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
6.7.2011 středaPřipomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice18.00 h Za rodiče Josefa a Marii Krchňáčkovy a celou živou i zemřelou rodinu
7.7.2011 čtvrtek 18.00 h Za zemřelého Františka Kaňu, manželku, vnuka a zetě
8.7.2011 pátek 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu
9.7.2011 sobotaPřipomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků18.00 h Za zemřelého Miloslava Gottvalda, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
10.7.2011 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.7.2011 pondělíSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let, zemřelého manžela a živou i zemřelou rodinu
12.7.2011 úterý   mše sv. nebude
13.7.2011 středaPřipomínka sv. Jindřicha18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.7.2011 čtvrtekPřipomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Na poděkování za dožití 90 let a ochranu Panny Marie
15.7.2011 pátekPamátka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 16.00 h Pohřeb zemřelého Zdeňka Trnečky
16.7.2011 sobotaPřipomínka Panny Marie Karmelské18.00 h Za zemřelého Karla Bajgarta, zemřelou Annu a Jana Žajdlíkovy a za živou i zemřelou rodinu
17.7.2011 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
18.7.2011 pondělí 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.7.2011 úterý  mše sv. nebude
20.7.2011 středaPřipomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelého Antonína Miklíčka, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a Boží ochranu
21.7.2011 čtvrtekPřipomínka sv. Vavřince z Brinisi, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zetě a dvoje zemřelé rodiče
22.7.2011 pátekPamátka sv. Marie Magdaleny18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
23.7.2011 sobotaSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy18.00 h Za zemřelého Františka a Růženu Matuštíkovy, snachu Jaroslavu, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.7.2011 neděleSlavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho kostela9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky a farníky živé i zemřelé
25.7.2011 pondělíSvátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za Jakuby a Anny z farnosti živé i zemřelé
26.7.2011 úterýPamátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie   mše sv. nebude
27.7.2011 středaPamátka sv. Gorazda a druhů18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Jana Kotačkovy, jejich rodiče a dar zdraví
28.7.2011 čtvrtek 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.7.2011 pátekPamátka sv. Marty18.00 h Za zemřelé Boženu a Jakuba Dominikovi a celou živou i zemřelou rodinu
30.7.2011 sobotaPřipomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Annu Turčinovu, manžela, ochranu Panny Marie a duše v očistci
31.7.2011 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky