Prémie z Noci kostelů II.

Prémie z Noci kostelů II.

Socha Panny Marie Svatohostýnské
byla dlouhá léta na oltáři v Božím hrobě.
Nyní je uložena v zákristii.

Kdy a kým byla do Lhoty pořízena?
Naši předci se uměli radovat!
I z „maličkosti“ dokázali učinit slavnost.

Přepis z farní kroniky

Uvítání a nastolení sošky milostné Svatohostýnské Panny Marie 2. července 1916

V Ostrožské Lhotě uvítání a nastolení milostské sošky Svatohostýnské Panny Marie, která štědrostí zbožné ženy terciářky Metodějky Hyrákové byla v Bystřici pod Sv. Hostýnem u pana Poláka zakoupena, veledůstojným panem superiorem P. Antonínem Odstrčilíkem na Svatého Hostýně posvěcena a našimi zbožnými ženami do Ostrožské Lhoty dopravena.
Soška dříve umístěna v domě rodiny Vaňkové na Kříbě, potom nad osadou u kříže vystavena a uctěna slavností do chrámu Páně přenesena.

Oslava byla velkolepá – ano nádherná a dojem tím mocnější, že bylo shromážděno mnoho poutníků, kteří připutovali na sv. Antonínek.
Přispěli ku oslavě veledůstojného pana kardinála z Uherského Hradiště, P. Václava Mizera a pan farář z Blatnice P. Otypka.
Přispěli družičky a družby, které zhotovili vzácný baldachýn květinový, přispěli naši farníci, kteří své ulice ozdobili, okrášlili, ověnčili. Velmi dojemně se vyjímalo, že na domech v ulici, kterou průvod se ubíral, skvěly se nápisy Litanie Loretánské – aby Panna Maria Svatohostýnská tím uctěna byla.
Putovali farníci lhotští i se soškou Panny Marie na kopec sv. Antonína, kdež nové ovace za nového shromáždění věřících z celého okolí slaveny byly.

Oslava tato tak působila, že v roce 1917 v Blatnici též Panna Maria Svatohostýnská zakoupena a ve velké slávě na kopec donešena byla. Kéž Blahoslavená Panna Maria, Královna Hostýnská a sv. Antonín chrání kraj slovácký a odmění hojně všem, kteří ku oslavě přispěli.

Fotogalerie

V kostele Pod schodama do kostela