V neděli 10. června jste všichni zváni do farní kavárny

V neděli 10. června jste všichni zváni do farní kavárny

Více jak po měsíci
jsou opět všichni zváni
v neděli po mši svaté do
FARNÍ KAVÁRNY!