Podrobný program středeční a nedělní pouti na Antonínku

Středa 13. června v 17:00 hodin

Odpoledne příležitost ke svátosti smíření.

Slavnostní mše svatá ke cti svatého Antonína
Hlavní celebrant P. Miroslav Hřib, děkan prostějovský

Neděle 17. června Hlavní pouť ke cti svatého Antonína

Celé dopoledne příležitost ke svátosti smíření.

8:00 Mši svatou slouží P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci – Olomouc

9:00 Mši svatou slouží P. Miroslav Reif, farář v Ostrožské Lhotě

10:30 Slavnostní mši svatou slouží P. Radim Kuchař spirituál Stojanova gymnázia Velehrad. V závěru mše svaté budou oceněni významní podporovatelé poutního místa Bílou růží P. Antonína Šuránka Božího služebníka

11:45 Možnost uctít v kapli ostatky svatého Antonína

12:00 Oběd v areálu poutě

14:00 Adorace a svátostné požehnání v Kapli svatého Antonína

14:30 Koncert Sboru Stojanova gymnázia Velehrad pod vedením sbormistra Mgr. Filipa Macka.
Zazní informace o gymnáziu od představených v čele s panem ředitelem Mgr. Michalem Hegrem i zážitků studentů

15:30 Po celý den budou prezentovány snímky soutěže Velehradská kamera, které byly přijaty v rámci oslav na 1150 od příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu.

Studenti připravili pro děti odpočinkové odpoledne,
plné soutěží, her, zábavy
a překvapení.