Oznamy pro farnost 17. 6. 2012

Viz příloha

Přílohy

11. neděle v mezidobí
11. neděle v mezidobí