Pořad bohoslužeb v srpnu 2011

1.8.2011 pondělíPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.8.2011 úterýPřipomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa a připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze   mše sv. nebude
3.8.2011 středa 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
4.8.2011 čtvrtekPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče a živou i zemřelou rodinu
5.8.2011 pátekPřipomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie18.00 h Za zemřelého Františka Bartoše, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
6.8.2011 sobotaSvátek proměnění Páně  mše sv. nebude
7.8.2011 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
8.8.2011 pondělíPamátka sv. Dominika, kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.8.2011 úterýSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy   mše sv. nebude
10.8.2011 středaSvátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Miroslava Miklíčka, otce a živou i zemřelou rodinu
11.8.2011 čtvrtekPamátka sv. Kláry, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa Křiváka, švagra, dvoje zemřelé rodiče, za zemřelou rodinu Kaucovu a dar zdraví
12.8.2011 pátekPřipomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, dvoje zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
13.8.2011 sobotaPřipomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, vnuka a zemřelou rodinu
14.8.2011 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
15.8.2011 pondělíSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Blahušovu a rodiče z obou stran
16.8.2011 úterýPřipomínka sv. Štěpána Uherského   mše sv. nebude
17.8.2011 středa  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.8.2011 čtvrtek  18.00 h Za zemřelého Vlastimila Švachulu a živou i zemřelou rodinu
19.8.2011 pátekPřipomínka sv. Jana Eudese, kněze18.00 h Za zemřelou Kateřinu Miklíčkovu, manžela, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
20.8.2011 sobotaPamátka sv. Bernarda, opata a učitele církve18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let a další ochranu Boží
21.8.2011 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.8.2011 pondělíPamátka Panny Marie Královny18.00 h Za zemřelého Václava Maluška, otce a dar zdraví
23.8.2011 úterýPřipomínka sv. Růženy z Limy, panny   mše sv. nebude
24.8.2011 středaSvátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.8.2011 čtvrtekPřipomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, sv. Ludvíka a sv. Josefa Kalasanského, kněze 18.00 h Za zemřelé rodiče Turčinkovy, vnuka a zemřelou rodinu
26.8.2011 pátek 18.00 h Za zemřelého Jakuba a Marii Dominikovy a živou i zemřelou rodinu
27.8.2011 sobotaPamátka sv. Moniky18.00 h Za zemřelé rodiče Turčinovy, Bachanovy a celou živou i zemřelou rodinu
28.8.2011 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7.00 hZa farníky
29.8.2011 pondělíPamátka umučení sv. Jana Křtitele18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.8.2011 úterý    mše sv. nebude
31.8.2011 středa  18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Kaňovy a živou i zemřelou rodinu