V olomoucké arcidiecézi budou udělena dvě jáhenská a tři kněžská svěcení

V olomoucké arcidiecézi budou udělena dvě jáhenská a tři kněžská svěcení

V sobotu 16. června 2012 přijmou z rukou světícího biskupa Josefa Hrdličky jáhenské svěcení dva kandidáti. Více zde

V sobotu 23. června 2012 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení tři jáhni. Více zde

Modlitba za kandidáty svěcení

Všemohoucí Bože,
Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti naše bratry,
kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,
aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,
a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,
skromní v životě a věrní ve svém poslání.
Buď jim vždycky nablízku,
aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna
Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,
než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama,
vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků.
Amen.